Service på varmepumper

Like viktig som å montere nye varmepumper, er etterservice og vedlikehold på eksisterende anlegg. Uten jevnlig og korrekt utført service vil ingen varmepumpesystemer fungere optimalt over tid, og man sitter igjen med redusert effekt og i verste fall defekte anlegg. Vi utfører all slags forebyggende service på varmepumper. Dette sikrer lengre levetid og optimal varme- eller kjøleeffekt året rundt.
}

HVOR OFTE?

På ordinære luft-luft systemer for private hjem, anbefales det å utføre komplett varmepumpeservice annethvert år. Ved service på større, kommersielle anlegg vil det stort sett være serviceplan. Dere kan bestille hjemmeservice rett her hos oss!

HVA GJØRES?

Ved en varmepumpeservice befarer vi hele anlegget og sørger for at alle koblinger er tette og ikke utsatt for eventuelle fremtidige lekkasjer eller tretthetsbrudd. Vi renser både innedel og utedel gjennomgående, og kontrollerer elektriske koblinger.

HVA KOSTER DET?

En vanlig service på luft-luft-varmepumpe i privathjem koster fra *1.790 kr. Ved avdekkede feil eller andre omstendigheter som krever lengre arbeidstid, vil kunde opplyses og eventuelt ekstraarbeid legges til etter samtykke.

Bestill service i dag!

FRI SYNFARING
close slider

    Få rett varmepumpe til din bustad.

    Fyll ut skjema for ei fri synfaring.