Næring (luft/luft varmepumper)

Fjordane Varmepumpeservice leverer varmepumpeløysingar til næringsbygg og bustadprosjekter.

Kontorer, butikkar, skuler og pleieheim – vi har varmepumper som holder temperaturen oppe eller nede året rundt.

Kontakt med oss for ei gratis befaring av lokalene dykkar.

Toshiba er en ledende produsent av varmepumper for næringsbygg, med et bredt produktspekter som dekker små og store varme- og kjølebehov, med høy fleksibilitet og til fornuftige priser. Digital Inverter og Super Digital Inverter er begge luft-luft varmepumper rettet mot næringsmarkedet. Digital Inverter er et prisgunstig alternativ med inverterstyrt kompressor og turtallsregulert viftemotor på utedel. Digital Inverter-anleggene er montasjefleksible for installatører og plasseringsvennlige for kunden.

Luft/vann og bergvarme

Vi tilbyr luft til vann-systemer samt bergvarmepumper fra NIBE for å kunne dekke små og store varme- og kjølebehov og oppvarming av tappevann i næringsbygg.

Luft til Vann

Luft-vann varmepumper fra NIBE egner seg når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å bore en energibrønn. Systemene gir stor fleksibilitet i forhold til plassering av utdeler og ved eventuell integrering med eksisterende varmesystemer. Luft-vann varmepumpene er svært energieffektive for oppvarming av tappevann og gir stor økonomisk besparelse.

Bergvarme (væske til vann)

Ingen løsninger gir høyere besparelse enn væske-vann varmepumper med jord, sjø eller berg som energikilde. En væske-vann løsning fra NIBE er en langsiktig investering som gir lave energikostnader, sikker drift og stor grad av forutsigbarhet. NIBE har et stort utvalg av væske-vann varmepumper egnet for drift i næringsbygg og tilbyr fleksible løsninger med mulighet for parallellkobling for å kunne dekke et hvert behov. Du kan også lese mer på NIBE sine nettsider. 

næring luft/luft
næring og proff
næring luft/luft multisplit
varmepumpe
Panasonic logo
novap logo
NIBE logo
Resurs Bank logo
Isovator logo