Luft-Vann og Bergvarme

Vi tilbyr luft til vann-systemer samt bergvarmepumper fra NIBE for å kunne dekke små og store varme- og kjølebehov og oppvarming av tappevann i næringsbygg.

Luft til Vann

Luft-vann varmepumper fra NIBE egner seg når det ikke er mulig eller hensiktsmessig å bore en energibrønn. Systemene gir stor fleksibilitet i forhold til plassering av utdeler og ved eventuell integrering med eksisterende varmesystemer. Luft-vann varmepumpene er svært energieffektive for oppvarming av tappevann og gir stor økonomisk besparelse.

Bergvarme (væske til vann)

Ingen løsninger gir høyere besparelse enn væske-vann varmepumper med jord, sjø eller berg som energikilde. En væske-vann løsning fra NIBE er en langsiktig investering som gir lave energikostnader, sikker drift og stor grad av forutsigbarhet. NIBE har et stort utvalg av væske-vann varmepumper egnet for drift i næringsbygg og tilbyr fleksible løsninger med mulighet for parallellkobling for å kunne dekke et hvert behov.

FRI SYNFARING
close slider

    Få rett varmepumpe til din bustad.

    Fyll ut skjema for ei fri synfaring.